Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Privacybeleid

Privacybeleid & Cookieverklaring

Dit is een projectwebsite van:

Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Veemarkt 27, 9600 Ronse
Ondernemingsnummer: 0473.887.659
toerisme.vlaamseardennen@oost-vlaanderen.be
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, Veemarkt 27, 9600 Ronse
Ondernemingsnummer: 0449.013.097
info@rlva.be
Natuurpuntbeheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
Ondernemingsnummer:
info@natuurpunt.be

 

Bescherming van uw privacy – Verantwoordelijke verwerker

De toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wordt ook in voor deze website zorgvuldig nageleefd.

Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw en Natuurpuntbeheer vzw zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

In deze privacyverklaring worden naast ons privacybeleid de praktijken en keuzes beschreven die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze verklaring is te vinden onderaan deze website van het leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’.
 

1/ Toelating tot verwerking van persoonsgegevens

Het staat iedereen vrij deze website te bezoeken, informatie in te winnen over mooie plekjes in de natuur en het landschap van de Vlaamse Ardennen, kennis te nemen van de laatste nieuwtjes van het leaderproject landschapsbeleving zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Verkiest u toch om ons persoonlijke informatie mee te delen door deel te nemen aan onze acties zoals bv. ‘Wat is jouw favoriete plekje?’, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw en Natuurpuntbeheer vzw geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.
 

2/ Vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens

Onder ‘verwerken’ verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

De ‘vertrouwelijke’ verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen.
 

3/ Doel van de registratie en verwerking van persoonsgegevens - privacybeleid

Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw en Natuurpuntbeheer vzw hechten veel belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt.
 

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden overgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden:

- in het kader van de uitwerking en mogelijke realisaties van het project;
- om u te informeren over de stand van zaken en realisaties van het project
- en om eventueel opgeladen foto’s te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden

4/ Rechten van betrokkenen

Onder de privacywetgeving (GDPR) heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken, kun u contact met ons opnemen via toerisme.vlaamseardennen@oost-vlaanderen.be of het nummer 055 20 76 81, info@rlva.be of het nummer 055 20.72.65, info@natuurpunt.be of het nummer 055 45 66 10.

 

Informatie en inzage: u kan uiteraard inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan graag meer over het hoe en het waarom we die gegevens in het kader van dit project verwerken;
Rectificatie: hebt u een idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen wij het aan;
Vergetelheid: u kan uw persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld op de website, laten verwijderen. Het kan zijn dat we ook in onze administratie die gegevens dan nog moeten verwerken;
Beperking: Hebt u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan u die verwerking ook laten inperken;
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw gegevens kan u bezwaar indienen.
Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de GDPR om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan met ons contact op.

Daarnaast kan u ook nog:

Uw toestemming laten intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings ter opvolging van het project. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kan u hiervoor contact met ons opnemen.

Bewaartermijnen: wij bewaren uw gegevens voor de looptijd van het project met als einddatum 31-12-2018.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de privacycommissie.
 

Vragen en klachten

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens, kunt u een e-mail naar:

- toerisme.vlaamseardennen@oost-vlaanderen.be
- info@rlva.be
- info@natuurpunt.be

 

of een brief sturen naar:
- Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Veemarkt 27, 9600 Ronse
- Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, Veemarkt 27, 9600 Ronse
- Natuurpuntbeheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

 

In geval van een klacht zullen Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw en Natuurpuntbeheer vzw alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

 

Cookieverklaring Landschapsbeleving

Landschapsbeleving maakt gebruik van cookies op deze website. Omdat we je privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek willen verbeteren, geven wij hierbij informatie over hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Wat zijn cookies?

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je deze raadpleegt. Ze brengen onder andere informatie over je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, je websitebezoek en je persoonlijke voorkeuren zoals bijvoorbeeld taal in kaart.

Het gebruik van cookies

We gebruiken cookies enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Door deze cookies kunnen we onze website en marketing voortdurend optimaliseren waardoor we je een betere service en surfervaring kunnen bieden. Ook worden je voorkeuren hierdoor onthouden en moet je zo niet steeds opnieuw dezelfde informatie invoeren of downloaden wanneer je onze website gebruikt.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers te begrijpen en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

De informatie die we verzamelen gebruiken we bovendien enkel binnen ons bedrijf. We geven deze gegevens dus niet door aan derden.

First party cookies

Deze website maakt gebruik van first party cookies. Dit zijn technische cookies die enkel informatie op onze website zelf verzamelen en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker zoals de bezochte pagina’s en de tijd die de bezoeker op de website spendeert.

Third party cookies

Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via onze website cookies plaatsen, bijvoorbeeld Google Analytics en Facebook. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan. Deze cookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan onze site aan derden verzonden worden.
De volgende tools die cookies gebruiken kunnen op deze website gebruikt worden, deze worden niet continu gebruikt en wij behouden ons het recht om ook andere bijkomende tools te gebruiken.

– Google Analytics, Google Adwords en Google Remarketing: https://www.google.be/intl/nl/policies/technologies/cookies/
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
– Facebook: tracking & remarketing
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Cookies beheren

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen weergeven, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Wijzigbaarheid

Landschapsbeleving heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 11 juni 2018.

Vragen

Heeft u nog vragen over het gebruik van cookies op onze website?

Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@landschapsbeleving.be.